Ann Edholm

Ann utbildade sig på Gerlesborgsskolan i Stockholm 1977–1978 och 1980–1981, på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1981–1986.

Hon var professor i måleri vid Kungliga Konsthögskolan 1992–1998 och vid Konsthögskolan Valand i Göteborg 1999–2002. Ann blev ledamot av Konstakademien 1999.

Med ett mångförgrenat nätverk av kulturella, religiösa och symboliska referenser förenar den svenska konstnären Ann Edholm ett minutiöst och i minsta gest klassiskt måleri med enkla geometriska former. I ofta monumentalt framträdande målningar kombineras de små gesternas expressiva måleri med den stora berättelsen om livet och döden.

Ann Edholms konst bärs fram av såväl de litterära konnotationerna som de ”finstilta” måleriska gester som först ser ut att vara ett slarvigt misstag men som sedan leder till oväntade insikter om skala och mening. Under åren har Ann Edholm i allt högre utsträckning kommit att indirekt referera till sin egen mors berättelser om bombräderna mot Berlin under andra världskrigets sista dagar och samtidigt till de judiska deportationerna under nazismen. Andra centrala inspirationskällor är inte minst Barnett Newman, Ellsworth Kelly, Kasimir Malevitj och Matthias Grünewald.