Ansökan om utställning

Borstahusens Konstförening planerar självständigt sitt programinnehåll och bjuder in sina utställande konstnärer. Utställningsprogrammet planeras ca ett och ett halvt år i förväg. Vi följer aktivt vad som händer på bildkonstområdet.

Vi tar också emot utställningsförslag på adressen [email protected] (endast per e-post). Förslaget ska innehålla en skriftlig beskrivning, max 1 sida, och högst 6 bilder (jpeg, 300 dpi, max 1 MB).

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfaranden ger vi ingen respons på de förslag vi får tillhanda, utan vårt konstråd kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.