Idégivare, arkitekt och konstnärlig ledare för projektet
Per Dockson Dockson arkitekter.

Pumphusets arkitektur

Horisontell arkitektur

Pumphusets nybyggnad är ritad så den ska smälta in i landskapets topografi och har tagit form från konturen av Ven.

Vi har valt en arkitektur som utmärker sig
och markerar en brytning till det gamla Pump-husets arkitektur. Den långa smala byggnaden bildar också gräns mellan hamnplanen och badplatsen. Fasaderna är klädda med cementskivor och glasade ytor med detaljer i rå aluminium. Material som ändrar sig med tiden efter väder och vind. Det sistnämnda finns det ju gott om i Borstahusen.

Inomhus skapas ett öppet rum gemensamt för museum, konsthall och restaurang. Här finns få räta vinklar vilket bildar spänning mot glasade öppningar. Öppningar från golv till tak som släpper in landskapet och ljuset från Öresunds vattenspeglingar i rummet. Här är väggar och tak gjorda i vitmålad råspont med accenter i färgerna svart, rött och grönt - likt sjöfartens farleder.

Att skapa ett kulturhus i Borstahusen har styrts av tanken att verka för att alla får möjligheter till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande. Att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället samt att bevara och bruka kulturarvet.