Kommande utställning

Alexander Klingspor 6/11 - 21/12
Alexander Klingspor är född i Stockholm 1977. Alexander har studerat hos olika målare i Sverige och USA. Han har försörjt sig som målare sedan 22 års ålder och har ställt ut sina verk i olika delar av USA och Europa. Han bor numera i London. Alexander Klingspor ägnar sig i sitt måleri åt många olika motivkretsar, men hans samlade produktion så här långt rymmer uttryck som förmedlar känslor och stämningar av ensamhet, sociala och emotionella avstånd av begär, frosseri, avsmak och längtan. Man finner många konsthistoriska referenser i hans bildvärld. Referenser som överförts till personliga, nutida multifigurativa och surrealistiska kompositioner, som i vissa fall kan väcka motstridiga känslor. Det som fascinerar och lockar vissa betraktare upplevs som provocerande hos andra. Det kan gälla både en vald estetik och de motivmässiga framställningarna av män, kvinnor och sociala sammanhang.