• bli-medlem940

Bli medlem

Välkommen till Borstahusens Konstförening

Pumphuset byggdes 2006, och sedan invigningen den 1 april har vi haft 57 utställningar i Pumphuset Konsthall! Vi har fortsatt många besökare, mycket nöjda konstnärer och stor uppmärksamhet i media. Det kräver mycket arbete och vi kommer att engagera oss minst lika hårt för att 2014 skall bli lika bra som tidigare år.

Medlemmar i Borstahusens Konstförening har många förmåner:

  • Fri entré till Konsthallen och Museet (ej medlem betalar 20:-)
  • En lott/medlemskap till vårt årslotteri, där vinster för ca 90 000:- lottas ut.
  • Varje jämnt år (2016, 2018…) får du ett signerat grafiskt blad framtaget endast till medlemmar i Borstahusens Konstförening.
  • 5 % rabatt vid köp av seriegrafik på föreningens utställningar.
  • Vi samarbetar med Glasorama (tel 0418-129 79), där du erhåller 20 % på inramning av medlemsgåvan samt 10 % på övriga inramningar.
  • Föreningen anordnar en konstresa/år och som medlem erhåller du ett förmånspris.
  • Föredragskvällar arrangeras i Konsthallen och som medlem har du rabatt på entréavgiften.

 

 PH_ES_260412-1
Medlemsavgiften för 2016 är 350 kr och för tillkommande familjemedlemmar bosatta på samma adress 150 kr. Alla medlemmar/familjemedlemmar deltar i årslotteriet. Dock utgår ingen medlemsgåva till familjemedlemmar.Nya medlemmar får välja ett unikt grafiskt blad ur tillgängliga tidigare medlemsgåvor. Likaså erhålls ett grafiskt blad vid värvning av ny medlem. Medlemsavgiften kan betalas på bg 590-3612, ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Är du redan medlem räcker det att ange medlemsnummer.Kontakta oss via mail [email protected]  konst-uggla