• Sliderbild-2-flaggor

Utställare 2007

Lis Kläpp

Lis Kläpp är född 1953 i Malmö. Hon debuterade 1978 på Liljevalchs vårsalong i Stockholm och har sedan dess haft åtskilliga utställningar på konstmuseer, museer och konsthallar. I hennes måleri återfinns ett begränsat antal och kraftigt reducerade former och gestalter.

Gestalterna kan vara en människa eller oftare ett djur. Lis Kläpp väljer inte att illustrera specifika djur utan något som endast ligger nära i formen. Människogestalterna är lika allmängiltliga. De symboliserar endast en människa, varken kvinna eller man.

Ulrica Hydman Vallien

Ulrica är född i Stockholm 1939. Som 20-åring kom hon in på Konstfacks keramik och glaslinje. Hon fick först Lis Husberg och senare Stig Lindberg som huvudlärare. Tidpunkten för Ulricas utbildning sammanföll med en omvälvning av 1950-talets svala formspråk till 60-talets dekorativa och mer personliga stil.

Från 60-talet var hon en av Sveriges ledande fria keramiker och 70-talet innebar ett genombrott för henne som tecknare, målare och formgivare. Hon började 1972 som formgivare för Kosta Boda. Samma år fick hon första priset i Nationalmuseums tävling Unga tecknare.

Under de senaste 20 åren har hon varit en av Sveriges mest framgångsrika formgivare. Ulricas numer berömda formvärld har använts i många olika sammanhang; mobiltelefon, servetter, textilier, porslin och glas. I större skala återfinns hennes symboler på bland annat British Airways flygplan och hotellet Scandic Stars vägg i Göteborg.

 

 

Janeric Johansson/Liu Lifen

Janeric Johansson är född 1950 i Vetlanda och bor med sin familj i Malmö. Han är en av vårt lands mest internationella konstnärer och finns representerad på 35 olika museer över hela världen. Yunnans konstakademi i Kunming, Kina har utnämnt honom till hedersprofessor.

För Janeric Johansson är konsten en öppen mötesplats som förmedlar att det finns flera sätt att se på samma ”sanning”. Därför är hans teckningar, målningar, skulpturer och rumsgestaltningar ofta flerdimensionella. Betraktaren måste röra sig i rummet för att upptäcka hur bilden förändras utifrån olika perspektiv.

De realistiskt tecknade hästarna som ofta förekommer i hans målningar är symboler för människor. De ställs mot abstrakta, skulpturala och målade partier som skapar spänning i bilderna.

Liu Lifen är född 1979 och uppvuxen i en liten by i Yunnan-provinsen i sydvästra Kina. Hon var den första från sin by som fick möjlighet att studera vidare. Hennes val blev Konsthögskolan i Kunming där hon efter fyra år tog examen år 2002. Sedan dess har hon varit ansvarig för Nordicas Konsthall vid Skandinaviska kulturcentrat i Kunming.

För två år sedan sammanstrålade Liu Lifen och Janeric Johansson. De samarbetade kring ett stort projekt på Nordica där några av Kinas mest framstående konstnärer ställde ut.

Niklas Anderberg

När Niklas Anderberg får frågan om han kan berätta lite om tavlorna som hänger i Pumphusets ljusa utställningshall säger han: — De hänger ju här så det finns inte så mycket mer att berätta.

Niklas Anderbergs abstrakta oljemålningar lämnar mycket åt fantasin. Och det är precis det som är tanken. — Jag tycker att det är trist med tavlor som verkligen föreställer något, det blir så entydigt då, säger han.

Samtliga tavlor är målade i olja, på vissa av verken har han även använt sig av linoleumtryck. Niklas Anderberg utnyttjar oljans alla kvalitéer. Tjocka ytor, blandas med matta och blanka. Han arbetar med såväl sandpapper som morakniv. I en målning har han målat en yta direkt ur tuben, han har tryckt mynningen mot duken och på sätt skapat ett färgrikt mönster.

— Man får ta på mina målningar de är rörbara, säger han och drar med handen över den tjocka röda färgen.

Niklas Anderberg föddes 1950 i Kungsbacka men är sedan 20 år tillbaka bosatt i Nederländerna, där han målar och driver galleriverksamhet. Om han någon gång kommer att flytta hem till Sverige igen är oklart.

— Jag vet inte hur det blir. Det är som med måleriet, man vet aldrig vart det bär.

(Anna Hultberg HD)

Unga konstnärer

Anna Ling

Michael Johansson

Anders Sletvold Moe

 

Pär Gunnar Thelander

Än en gång har Borstahusens konstförening lyckats locka en konstnär med internationell lyskraft till konsthallen i Pumphuset. Den här gången är det målaren och grafikern Pär Gunnar Thelander som ställer ut mestadels sentida verk med anknytning till kust och hav. 

P G Thelander har gjort sig känd för såväl stilleben som collageliknande verk där renässansmotiv, som Venus födelse, målas sida vid sida med nutida motiv eller bilder från massmedia. Effekten är ofta humoristiskt underfundig.

— Det är fint att ställa ut på konsthallar och museer, för då finns det plats att göra tematiska utställningar, säger P G Thelander och ger därmed en del av förklaringen till att han ställer ut på Pumphuset.

Ena väggen i utställningsrummet på Konsthallen är fylld med målningar av en stor stenbumling. Förlagan är omkring fyra meter hög och finns att betrakta längst ut på Djurgården i Stockholm. — Jag gjorde en målning av stenen varje månad under ett år, berättar P G Thelander.

— Målningarna är inte naturalistiska, för på varje målning finns ett element som inte passar ihop, något som saboterar målningen, säger han men tillägger att de disparata sidomotiven också kan tjäna som en påminnelse om vilket år, och i vilken samtid, som målningen av den tidlösa stenen gjordes, eller för att ge en påminnelse om vad som är verkligt och vad som är overkligt i motivet.

De övriga verken på utställningen har alla någon form av anknytning till kust och hav. Faktum är att färgen nätt och jämnt hunnit torka på de färskaste målningarna.

— De senaste målningarna är gjorda i år och i fjor, berättar P G Thelander.

(Jan Anders Olsson HD)