• pumphuset_940x260-5

Stina Lindskog

Tidigare utställning Stina Lindskog

Stina Lindskog använder sig av klassiska formelement, men sätter samman dem på ett eget djupt personligt vis. Hon återger och sammanfattar upplevelser som berört och varit viktiga. Ofta en korsning mellan barndomsminnen och iakttagelser av det närvarande nuet – barnen, mamman, hon själv. Här finns en rörelse mellan motsatser - känslostyrka och återhållsamhet, expansion och begränsning, ensamhet och gemenskap, närhet och avstånd.

Färgen som flödar varm och energisk, rummet, ofta strikt avgränsat men också famnande, kommer igen i Stina Lindskogs måleri. Hennes måleri pendlar mellan det tuktade och det energiska. Hon låter färgen leka och glöda i målningarna men låter aldrig det otyglade ta överhanden. I det slutna rummet finns alltid en stramhet. Varje bild har sitt självklara centrum. En kropp, ett ögonpar, ett huvud med samma resning som hos en grekisk skulptur.