• susannas 940

Susanna Slöör och Leif Mattsson

2015 års första utställning är ORDET I ÖGAT som visas den 14 februari - 22 mars.

Utställningen Ordet i ögat presenterar ett måleri där de abstrakta elementen i bilderna samverkar med ett figurativt berättande. De två konstnärerna vill genom måleriet öppna för möjligheten att begrunda bokstävernas, ordens och berättelsens måleriska kvaliteter som inspiration och igångsättare. I grunden delar de uppfattningen att måleriet självständigt bildar sin speciella mening, bokstaven förutan. Men poesin i mötet mellan ord och bild berikar processen.

Förutom verksamma konstnärer är Susanna och Leif även aktiva konstkritiker och driver sedan 2002 nättidskriften Omkonst, www.omkonst.com. Båda konstnärerna låter konkret bokstäver och ord flöda i sina verk. Meningar och textfragment skapar ett bildspråk som samspelar på lika villkor med de figurativa elementen – ett tankens uppblossande tecken i bilden.Ordet i ögat startade i Konsthallen, Bohusläns museum, Uddevalla, hösten 2013. Där deltog även de två Göteborgsbaserade konstnärerna Karin Wikström och Kent Lindfors. Utställningen återuppstår i en ny och koncentrerad version på Pumphusets Konsthall i Landskrona, med initiativtagarna Susanna Slöör och Leif Mattsson.

Stockholmskonstnärer med ateljé i Midsommarkransen. Susanna Slöör har fått sin utbildning på Gerlesborgsskolan 1991 - 1993. Leif Mattsson är utbildad vid Konstfackskolan (måleri) 1973 - 1980.

CV Susanna Slöör/Leif Mattsson

Utställningen sponsras av Byggmästar’n i Skåne 

 susanna-leif

susanna-1susanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Slöör minns barndomen innan de skrivna orden fick sin mening. Hon närmar sig möjligheten att ”avbilda” ett språk, rentav måla ett porträtt av ordens ordning.
Leif Mattsson låter inga pretentiösa gudar råda bildligt eller bokstavligt. Trogen och otrogen sina medel rör han sig mellan högt och lågt, mellan poesi och gatans estetik.

leif

leif mattsson