• rolf940

Rolf Hanson 19 mars - 15 maj

Rolf Hanson (f 1953 i Malmö) bor och arbetar numera i Stockholm. Rolf Hanson har sedan 1980-talet blivit känd för sina stora halvabstrakta målningar med associationer till romantiskt landskapsmåleri och nordiskt tungsinne. Han använder ofta mörka, rinnande jordfärger i kompositioner med svarta färgsjok.

1974 -1979 Studier vid Konstakademien i Stockholm 1981
Debut på Galleri Blanche i Stockholm 1988
Representerar Sverige på Venedigbiennalen i Italien 1999
1:a pris på Carnegie Art Award

Förmågan att kunna se annorlunda Tiden är ett fenomen, som binder, fjättrar och begränsar. Tiden står även för ordningsamhet, talar om ett skötsamhetsideal och kan skapa tvångströjor. Av detta att hinna med, ordna in saker inom en viss tidsrymd och att ständigt plåga folk med måsten. Rolf Hansons måleri talar inte om detta, det ger oss andra ord som frihet och en lätt grad av oordning kaskader och små tillstånd av kaos. Tillstånd bortom tiden.

Bilderna lyser av oberoende och integritet. Färgfläckar och färgfält, som växer och bildar enheter och helheter. Landskap av färger och sånger av färger, fria att tas emot av den, som ser. Det finns stora utrymmen för tolkningar, det går att skapa egna förvandlingar, ge beteckningar och innebörder. Seendet innebär begränsningar, men även stora möjligheter. Beredskapen måste finnas och förmågan att se på ett litet annorlunda sätt. Att våga och att ta risker och utmana konvenansen. De nonfigurativa målningarna blir betraktaktade utifrån de gestaltlagar, som vi gärna vill använda som redskap. För att fylla i, lägga till och ta bort.

Vi tänker och vill se ansikten, kroppar, hus och andra ting. Det är fullt möjligt och strider inte mot något facit, någon norm eller rikslikare för konstbetraktare. Målningarna är lätta att påverkas av och ta till sig - de är stora, påträngande i färgstyrka och med en uttrycksfull och bestämd hantverksskicklighet. De är inte undanglidande och vaga i sitt tilltal. Det är denna expressiva grundhållning och denna starka färgkänsla, som gör Rolf Hansons måleri så övertygande och framstående i svensk samtid. Nu har han övergett sin tidigare tematik med hus och gavlar, nu är detta ett annat skede i hans måleri, inget abrupt brott, utan snarare en förenkling, en renodling och en koncentration. Och det goda egna tänkandet kan styra ett seende efter eget huvud.

Bo Bjelvenhammar Konstmuseet Gösta Werner 2004

Rolf Hanson CV »

 rolf
 Utställningen sponsras av: byggm