Konstnärsstipendium

STIPENDIEUTDELNING PÅ PUMPHUSET
När Pumphuset 2020 såldes till fastighetsbolaget Midhem i Halmstad frigjordes kapital för Borstahusens Konstförening att skapa ett konstnärsstipendium. Föreningen bildade en stipendienämnd med extern kompetens; Thomas Kjellgren, konstvetare, f.d. chef
Kristianstad konsthall, Elisabeth Millqvist chef Wanås konsthall och ny chef för Moderna museet i Malmö, samt Bernt Kulle och Lennarth Cronsell vice resp ordförande i Borstahusens Konstförening.
Stipendienämnden utser kandidater med koppling till Skåne och riktat mot nya lovande konstnärer men också mot etablerade med nyskapande uttrycksformer.

Föreningens första stipendium har tilldelats Emm Berring som igår mottog prissumman 50.000 SEK. Emm Berring är född i Frösunda, Stockholm, numera boende och verksam i Malmö. Emm Berring är bland annat utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Hon kommer att ställa ut i Pumphuset Konsthall den 28/10-15 /12, 2023.

Stipendienämnden/juryns motivering:

Ett inspirerat, färgrikt och överraskande naturmåleri som rör sig i de suggestiva gränstrakterna mellan det abstrakta och det figurativa, det synliga och det dolda. Varje bild kommer till i en öppen dialog mellan den framväxande
naturen som synliggörs på målningen och minnen från tidigare upplevda landskap.