Medlemslotteri

Se bilder på vinsterna här:

 Kostlotteriet 2022 - bilder

Grattis till vinnarna i årets konstlotteri:

1. 3430 Cecilia Holm
2. 5042 Stefan Johansson
3. 3155 Ann-Christin Norlander
4. 5109 Ann-Christin Lind
5. 1218 Lars Olsson
6. 5322 Anders Herbing
7. 3504 Johanna Widerberg
8. 28 Mia Widell
9. 5124 Bo Holmberg
10. 5026 Sara Lindeberg
11. 3191 Gerle Hägg
12. 244 Göran Sjöberg
13. 1272 Göran Palmqvist
14. 1121 Anders Gripstedt
15. 3633 Kerstin Ulfendahl
16. 226 Evy Nilsson
17. 5010 Else-Marie Sandberg
18. 1045 Göran Ottosson
19. 1039 Clary Lundahl
20. 1263 Lotta Liljebladh
21. 5300 Sven-Bertil Magnusson
22. 1303 Anne-Marie Sund
23. 1065 Peter Hägg
24. 852 Ingegerd Olsson
25. 3428 Margareta Ekdahl