• BMF940

Välkommen till Borstahusens museiförening

Bli medlem och
Stötta vår verksamhet
och dessutom
Gratis inträde till museum och konsthall
Rabatt på inträde till våra trevliga och intressanta föredrag
Rabatt hos våra samarbetspartners

Allt detta för endast 150:- i årsavgift

BORSTAHUSENS   MUSEIFÖRENING  -  Styrelsen 2014 - 2015
Namn Funktion Tel arbetet Mobil E-mail
Göran Green ordförande 0739-208820 [email protected]
Lennart   Halldin v.ordförande 0701-424150 [email protected]
Bodil   Johansson sekreterare 0709-230359 [email protected]
Ulf Sandberg Kassör 070-7564812 [email protected]
René Krogh Ledamot 0739-208888 [email protected]
Alf Jönsson Ledamot 073-7656645 [email protected]
Bill Larsson Ledamot 073-4453251 [email protected]
Lennarth   Cronsell Ledam/BKF 070-3718340 [email protected]
Folke   Pehrsson Ledamot 070-2940142 [email protected]
Eva   Zachrisson suppleant 070-3287830 [email protected]
Emma   Björsing suppleant 070 4357729′ [email protected]
Bodil   Heegard suppleant 073-8912348′ [email protected]
Revisorer
Ihan   Christiansson 0418-18990 070-7212328′ [email protected]
Lise Bröndum 073-8062277′ [email protected]
forts
Revisorsuppleant
Anita   Andersson 070 5148700′ [email protected]
Valberedning
Bo   Holmberg sammankall. 070 6318595′ [email protected]
Ingela   Wahlgren 070 3176909´ [email protected]
Ingrid   Jerlsten 070 6685107′ [email protected]