• pumphuset_940x260-11

Historia

Pumphuset är ett exempel på den nyrenässansarkitektur med tegeldekor som var vanlig på både industribyggnade och bostäder vid sekelskiftet. Ursprungligen har Pumphuset fått sitt namn på grund av den inhyste en motordriven pump som pumpade havsvatten till sockerbruket för att man skulle kunna tvätta sockerbetorna som förädlades vid Säbyholms sockerbruk 1883-1962.

Pumphuset har också fungerat som lokstall. En del av sockerbetorna seglades över från Ven och lastades på ett litet tåg som transporterade dem upp till sockerbruket. På tillbakavägen transporterades melass som seglades tillbaka som foder till korna på Ven.

Pumphusets betydelse minskade efter det att sockerbruket lades ner i början på 1960-talet och när förfallet av byggnaden började bli uppenbar beslutade invånarna i Borstahusen sig för att rusta upp det. Inte minst det fantastiska läget vid Öresunds strand gjorde att det fanns skäl att bevara och använda byggnaden. Valet föll då på att skapa ett kulturhus som har något för alla - för både gammal och ung, bad- och campinggäster, långväga turister och för de boende i Borstahusen och Landskrona.

Ombyggnaden av Pumphuset har möjliggjorts genom ett arbetsmarknadsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden där arbetslösa invandrare givits möjlighet att få sina yrkeskunskaper valdierade och testade inför anställningar på svenska arbetsmaknadaden. För mera information om arbetsmarknadsprojektet kontakta Mats Persson, P&P AB Landskrona.