Pumphusets Museum

 

"Träskeppsvarvens historia i sjö- och stapelstaden Landskrona"

Utställningen redovisar träskeppsvavens historia i Landskrona från Kung Karls Warf 1752 fram till och med Gustafssons och Söners varv
som lades ner 1973 i och med att staden behövde ett extra färjeläge.
Detta blev även slutet för epoken med byggande av träskepp i Landskrona.
Fram till dess hade familjen Gustafsson byggt träskepp i staden från 1897.

Välkommen hit för att få veta mera om denna intressanta epok!

<tillbaka