Pumphuset i Borstahusen

Öppet tider

Hela Pumphuset

Tisdag 11.30 - 19.00
Onsdag - torsdag 11.30 - 20.00
Fredag - lördag  11.30 - 21.00
Söndag 11.30 - 19.00

Representanter för konstförening
finns i konsthallen varje lördag och
söndag mellan 13.00 - 16.00

Representanter för museiföreningen
finns i museet varje lördag och
söndag mellan 13.00 - 16.00

Abonnerat
Restaurangen
Lördag 17 oktober från kl. 15.00

Konsthallen

Museet

 

Kontakt

Vill du veta mera är du välkommen att kontakta oss

Adress:
Pumphuset
Nedre gatan 97
261 61 Landskrona

Restaurangen
Tel. 0418 13130

Konsthallen
Borstahusens Konstförening
Tel. 0418 19630 (telefonsvarare) 

Museet
Borstahusens Museiförening
Tel. 0418 28729 (telefonsvarare)