Olle Schmidt

Olle Schmidt är född 1960 på Lidingö, och bor och arbetar i Stora Aleryd, Ödeshög. Han utblidades på Lunnevads folkhögskola, Sjögestad 1984 – 86, på Hovedskous Målarskola, Göteborg 1987 – 89 och på Konsthögskolan Valand, Göteborg 1989 – 94.

Det sägs att för att kunna upptäcka detaljer i dunklet bör man fokusera något bredvid det man vill se. Det gäller i hög grad också för Olle Schmidts bilder; berättelsens kärna finns inte nödvändigtvis där man tror. Små nästan omärkbara bildfragment kan kullkasta tryggheten, som vid den första avläsningen liksom fyllt blodomloppet med bubblande kolsyre-insikt.

Det är i den mångbottnade bildsamplingen Olle Schimdt excellerar. Teman och figurer blandas och konfronteras; det kreativa förfrämligandet uppstår så som den ryska formalisten Viktor Sjklovskij beskrivit det. Dennes tes om behovet av språkligt avstånd mellan dikt och verklighet är central för all figurativ konst, så också för Olle Schmidt.
Stockholm 2022-09-30 © Leif Mattsson