SVAJS

 Susanna Salifou Nygren & Vanja Gyllensköld 12/2 - 27/3

 

Årets första utställning ägnas åt två nära vänner och kollegor, Susanna Salifou Nygren och Vanja Gyllensköld, båda med konstnärsutbildning från Konsthögskolan Valand. Deras förnamn, Susanna och Vanja, bildar det förkortade anagrammet SVAJS, som också har blivit utställningens titel.
”Formen för vårt arbete är abstrakt måleri, det visuellt gestaltade och kroppsligt relaterade. Vi delar intresset för en målerisk process och att utforska måleriet som uttryck. Det finns en relation mellan våra bilder, rörelsen i teckningen, hur färgen placeras på ytan och silas genom två olika temperament. Två vänner med många delade erfarenheter och ett långt samtal om konst och liv. Vår tanke med utställningen på Pumphusets Konsthall bygger på dialogen mellan bilderna och hur de relaterar till varandra” förklarar Susanna och Vanja.

 

 

 

Copyright © Pumphuset. All Rights Reserved.