Lotta Melin

Lotta Melin 4 juni -17 juli

Lotta Melin är koreograf, musiker och målare.

”Jag är ovetande, osäker på vad som väcker min lust att skapa. Det sägs att våra kroppar lagrar minnen, att allt som hänt oss finns bevarat djupt inne i kroppens mörker. Jag kan känna hur rörelser fortplantar sig inom mig, hur en ordlös ickeberättelse långsamt tar form. Men jag vet ingenting om varifrån – eller hur den slutar. Jag litar mer på denna pirriga, påmanande känsla än på teoretiska koncept.” (Lotta Melin maj 2022)

Hon har alltid dragits till platser där olika konstformer möts och blandas.

Hennes utopi är kanske ett allkonstverk där hon själv spelar alla roller. Hennes barndom pekade i den riktningen. På senare år har måleriet tagit en allt större plats. Men hon är aldrig ensam på scenen.

Titeln på denna utställning ’Mina blinda stigar’ är hämtat ur den syriske poeten Adonis dikt ’Papper i vinden’ Mötet med Adonis skulle återkoppla henne till den explosiva skaparglädjen hon kände som barn. Så blev Adonis en av de vägvisare som återgav henne lusten att klä ut sig, bli någon annan…

Lotta Melin ville från början bli skådespelare. Men är det inte det hon alltid har varit? Att hitta sig själv betyder för henne att väcka till liv några av de dolda drömmar som vi alla bär inom oss.